Avatar

Frederikshavn Gl. Station som Fremo-projekt

af Carsten B. Thomsen, Frederikshavn, 3/7 2013, 20:37 (3983 dage siden) @ Carsten B. Thomsen
redigeret af Carsten B. Thomsen, 26/1 2015, 22:44

Den 13. omarbejdede version af sporplanen (som blev omtalt i her) nåede i mellemtiden at blive til version 15.
Jeg har i mellemtiden også opdateret min version af SCARM - dette gav mulighed for at sætte tekst på, blandt andet sporskiftenumre (som i videst muligt omfang følger forbilledet), sådan at det nu er lidt lettere at se hvad der er hvad på sporplanen.

På denne version 15 er der foretaget en række ændringer, sammenlignet med den tidligere viste version 12:
- stationsområdet er blevet "filet" lidt på (dvs. afkortet) i begge ender
- totallængden er således nu 9700 mm inkl. overgangsstykket i nordenden
- et af opstillingssporene i "risten" midt på stationsområdet (sporet mellem sporskifte 7 og 22 jvf. den originale DSB-sporplan) er udeladt
- de fleste steder er afstanden mellem parallelle spor reduceret fra Roco-standarden på 62.4 mm til nu ca. 51.7 mm
- samtidig er de fleste Roco Line Medium sporskifter "ombygget" til 12 grader (husk, hjertestykkets vinkel er jo kun 10.8 grader). Af samme årsag er der en del steder på sporplanen, hvor sporene ikke hænger sammen; det er dér, hvor der skal files og saves i sporene
- på de mest kritiske steder er Roco Line Medium sporskifter erstattet af Roco Line Large sporskifter
- det vil blandt andet sige, at alle DKW15 og EKW15 nu er erstattet af tilsvarende DKW10 og EKW10 sporskifter
- i nordenden af stationen er der tilføjet de to sidespor til gartneriet i Danmarksgade (de er med på 1935-sporplanen), hvilket giver endnu en trafikmulighed
- udtrækssporet i nordenden er nu ført forbi Vestergade (som på forbilledet - her gik det dog næsten helt ud til Nørregade) og det er derfor nu 1617 mm langt mod før 1350 mm
- det førhen udeladte opstillingsspor ved læssevejen er der nu blevet fundet plads til
- henstillingssporet ved Post 1 er forlænget ca. 200 mm (her henstår Hjælpevogn 104 samt rangermaskiner, mens de afventer næste tørn)

Ved blandt andet at "file" lidt hist og her, og forskyde transversalerne ved Det Sydlige Pakhus lidt frem og tilbage - så de dog stadig ligger så nogenlunde som på forbilledet - så kunne hele stationen lirkes på plads på 12 stk. moduler á 690 x 1092.5 mm (dvs. 3 x 4.75 Roco Line G1, som er 230 mm).
Dertil kommer det ekstra stykke, hvor Brevdueforeningens tyskerbarak ligger - det er 690 x 230 mm - samt det "bette" hjørne, som tankanlægget ligger på og som er 230 x 230 mm - og endelig overgangsstykket til Fremo H0-2E99 i nordenden og som måler 690 x 546 mm.

Ifølge normerne anbefales det, at man ikke skal række så langt ind over anlægget, for f.eks. at afkoble - noget der ligner max. 700 mm.
Jeg med så med skam erkende, at det bredeste sted - henover "risten" for afkobling af vogne langs med godsekspeditionen - er der hele 788 mm.
Der må sættes en forlænger på den håndholdte afkoblerdims - mon så ikke at det går ?.

Sportavlen er integreret i modulet, som posthuset (og det halve af hovedbygningen) ligger på - den behøves ikke at være voldsomt stor, da den er yderst simpel.
På Frederikshavn Gl. Station blev der kun stillet togveje fra Post 1 og Post 2, mens alle øvrige sporskifter blev omlagt manuelt af rangisten, dvs. sporskifter ved sidespor, rangerområder og opstillingsspor.
Det samme gælder også på modellen, så derfor skal sportavlen kun omfatte de sporskifter, hvormed der stilles togveje, samt afløbssporskifter.

[image]

Større udgave kan ses her

I mellemtiden er det også gået fremad med husbyggeriet - således er Fiskepakhuset godt på vej - og det bliver bygget i mit favoritmateriale til modelbyggeri, nemlig plastic. Jeg lægger billeder ud, når bygningen har fået "hat" på.

Endnu en gang tusind tak for alle input, både ris og ros - den nuværende version er således inspireret af de hidtidige input.
Der kan nå at ske mange ændringer endnu - men mon ikke at den nuværende version 15 kan få lov til at leve et stykke tid - indtil nye forbedrende idéer melder sig.

Gode idéer, kritik samt erfaringer udi Fremo-verdenen modtages som altid gerne.

--
Med futlig hilsen
Carsten B. Thomsen

Fremo-medlem, H0 2-skinne DCC, dansk (incl. udenlandsk materiel, der kører/har kørt i Danmark), epoke III til VI - dog primært IV.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Jernbanebøger

På Skinnecykel i Danmark Og Sverige

På Skinnecykel i Danmark Og Sverige
Pris 90 kr.

Læs mere

Tagcloud

Märklin Fleischmann Roco Peco Pico Heljan Hobbytrade Hobby trade Brekina Busch Epokemodeller ESU Evergreen Faller Lenz Togmodelle Viessmann modeljernbane Long modeltog modeltoge modeltogbane togbane DSB legetøjstog modeltogklub 1/87 1/45 spor H0 køreplanskørsel modeltogbilleder tog lokomotiv veterantog sporplaner station banegård godstog persontog Intercitytog remise modelbane

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak