Signalposten - alle numre fra 1963 til 1993

Signalposten logo
Signalposten udkom i perioden 1962 - 1993 og betragtes af mange stadig som det mest seriøse jernbane- og modeljernbaneblad i Danmark. Bladet var kendetegnet ved artikler, hvor det var tydeligt, at der var brugt mange timer på research og korrekturlæsning, og den dag i dag er det svært at finde fejl i bladets artikler. Signalpostens motto var: ”Upolitisk tidsskrift om jernbaner i virkelighed og i model”. Underrubrikken lød: ”Bladet udgives af en kreds af jernbaneinteresserede som ren hobby og alt ikke-professionelt arbejde udføres uden beregning. Overskud bruges til jernbanehistorisk forskning”.
Redaktør i alle årene var Ulf Holtrup, og de senere kompetente redaktioner bestod bl.a. af Poul Adamsen, Hans Gram Alkjær, Ib V. Andersen, Ole Faurhøj, Ole Buskgaard, Arne Gregeren, Jesper Reinfeldt, Jørgen Groth og Erik V. Pedersen. Af freelance-forfattere kan nævnes Jens Bruun-Petersen, Erik Olsen, Bent Hansen, Hans Gerner Christiansen og Poul W. Skadhauge. Oprindelig var Signalposten medlemsblad for Dansk Model-Jernbane Klub, senere også Jernbanehistorisk Selskab. Efter et par års pause genopstod Signalposten som et tidsskrift i 1968 baseret på abonnementssalg, og interessen viste sig at være større end redaktionen havde turdet håbe på. De første mange år var formatet på Signalposten ”udvidet” A5 (foldet såkaldt folieark), men i 1978 skiftedes format til A4, og nu blev det meget nemmere at gengive større tegninger af både rullende materiel og jernbanebygninger.
I 1993 traf redaktøren den svære beslutning at lukke bladet til stor sorg for både jernbane- og modeljernbaneentusiaster. Han døde kort tid efter af sygdom. Gamle numre af Signalposten handles stadig flittigt, men nu er det muligt af downloade de originale numre af Signalposten i pdf-format her fra Signalposten.dk.
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak