Generalforsamling i DMJU

af Tommy Nilsson ⌂, Ringsted, 26/8 2011, 10:06 (4573 dage siden)

Generalforsamling i Dansk Model Jernbane Klub

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 10 september kl. 11 hos OMJK på Blangstedgårds Allé 95, 5220 Odense SØ.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af:
A: Referent.
B: 2 Stemmetæller.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for sidste regnskabs år til godkendelse.

5. Indkommende forslag.
Der er ikke kommet forslag ind til behandling på general forsamlingen.
Eneste punkt til behandling er de sidste ændringer i vedtægterne fra Køge 2010 som er udsendt til klubberne.

6. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse: ifølge §3 punkt 8
Jan Kaspersen modtager ikke genvalg til formands posten
Jan-Ole Hansen modtager genvalg
Opstiller til formands posten
Bernt Hansen modtager genvalg
Ebbe Merkelsen modtager genvalg
Bent Herlin Jensen modtager ikke genvalg
Jan Kaspersen opstiller til ledig bestyrelses post
Suppleant Leif Jensen modtager ikke genvalg

8. Valg af en revisor og revisorsuppleant (vælges for 1 år )
Revisor Jan Bæk modtager genvalg
Revisor suppleant Flemming Ormstrup modtager genvalg

9. Eventuelt.

Vi vil gøre opmærksom på at det kun er klubber, der ikke er i kontingent restance der har stemme og taleret på generalforsamling (§4)

--
Tommy Nilsson
Webmaster
www.signalposten.dk

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak