Uhøvisk tale

af cm @, søndag 17. juni, 2018, 15:08 (153 dage siden)

Mange vil påstå, at der blandt søens folk hersker en bramfri tone, uhøvisk tale eller måske ligefrem vulgær optræden. Om det er værre eller bedre i håndværkeres skurvogne, værksteder eller byggepladser skal jeg lade være usagt. Men siden sin konfirmation havde Kaptajn Clemmesen altid haft et relativt afslappet forhold til ”den gode tone” og i hans yngste dage af karrieren havde det da også gjort, at han havde modtaget et par øretæver af de ældre ombord.

Jvnf. Lov om brug af Maritime Radiostationer kan en sådan – transmitteret tale – i sin yderste konsekvens afstedkomme inddragelse af radiocertifikatet – med deraf følgende fare for, at blive ramt på ens levebrød.

Over årene havde Kaptajn Clemmesen indhøstet en håndfuld tilrettevisninger fra Rønne- Blåvand- og Skagen Radio – samt 2 irettesættelser og 1 skriftlig advarsel fra Lyngby Radio. Herudover var der indsendt et par protester til Trafikministeriet fra Norddeich Radio i Tyskland og et harmdirrende brev til Lyngby Radio fra Rogaland Radio i Norge.

Helt galt gik det så, da Clemmesen i sit 42. år blev ramt af det vi i dag kender som Tourettes Syndrom. I et anbefalet brev fra Post- og Telegrafvæsenet, hvori der henvistes til ovenfor nævnte advarsler og øvrige forhold - inddragedes hans tilladelse til at benytte maritime radioanlæg og han anvistes til omgående at indsende sit certifikat. Dette ville få omfattende følger for Clemmesens virke. Clemmesen vederkvægedes ved at indsende sit nu ugyldige certifikat – og nogen tid efter opsøgtes han af den stedlige betjent Harald Haps – der på Trafikministeriets vegne - forlangte omgående aflevering. Betjent Haps – der aldrig havde hørt om Tourettes Syndrom - blev mildest talt noget fortørnet over et svar fra Kaptajn Clemmesen, som jeg her skal undlade at referere – med behørig hensyntagen til nærværende forum’s retningslinier for dets brug. Betjent Haps ophidsedes i den grad, at han med sammenbidte tænder, uvilkårligt greb efter den i bæltet hængende politistav og arresterede Kapt. Clemmesen i dennes egen gadedør på Svovlsyrevej.

Clemmesens nabo – enkefru Harmsen, lokalformand for såvel Kattens Værn og Blå Kors frydede sig fra hendes vanlige udkigspost i karnappen. Hun havde haft sine batailler med den grove kaptajn. Én gang havde hun henvendt sig med et par misbilligende bemærkninger angående en hækklipning – og kaptajnens havde svaret hende så uforskammet og groft, at hun ganske enkelt var besvimet hvor hun stod. Clemmensen havde herefter slæbt hende i læ – i hendes eget brændeskur og tildækket hende med et par sisal-sække, da han mente at der var udsigt til omslag i vejret.

I første omgang kastedes Clemmesen i detentionen og måtte her afvente en advokat som politiet havde forstået, at Clemmesen forlangte tilkaldt, i sætninger, der var krydret med et utal af diverse eder, forbandelser og ukvemsord.

Selv for en hærdet forsvarsadvokat som Jurij Loug var Kaptajn Clemmesen’s fremstilling af sagen hård kost. Jurij Loug blev imidlertid klar over, at Kaptajn Clemmesen ikke bare var ualmindeligt ophidset over sit tilfælde – men at der måtte ligge noget andet bag hans socialt uacceptable sprogbrug. En psykiater – Allan Krank – blev tilkaldt – og denne stillede snart diagnosen ”Tourettes” – hvilket advokat Loug greb som en mulig vej for Clemmesen, for at få ham ud af den kedelige situation.

For yderligere at styrke Kaptajn Clemmesens position, tilkaldte advokat Loug de maritime notabiliteter fra Clemmesens hjemby – der alle – og uden undtagelser kunne bevidne, at Clemmesen var en dygtig kaptajn og i bund og grund et hæderligt gemyt – der trods sit sprogbrug var afholdt på havnen. Her er en oversigt over Clemmesens venner:

Strandfoged Ebbe Sand, Havnefoged Kaj Steen, Brofoged Ove R. Sund, Fyrmester Bavne Høj, Lods Anker Fjord, Fiskeskipper Bøje Fischer, Maskinchef Axel Drejer, Kloakmester Asger Skien (I sin egenskab af Flotillechef i det stedlige Marinehjemmeværn), Telegrafist Rune Oversø, Hovmester Asger Koch, Skibslæge Pelle Bind og den kvindelige fiskeriauktionarius Inger Højer.
(fortsættes)


[image]
Fra venstre: Brofoged Ove R. Sund, Havnefoged Kaj Steen, Lods Anker Fjord, Fiskeriauktionarius Inger Højer, Advokat Jurij Loug, Hovmester Asger Koch.
[image]
Fra venstre: Maskinchef Axel Drejer, Strandfoged Ebbe Sand, Kloakmester og Flotillechef Asger Skien, Skibslæge Pelle Bind, Fyrmester Bavne Høj.
[image]
På vej ind i kupéen til Jurij Loug, Inger Højer og Asger Koch: Telegrafist Rune Oversø - bærende på sagens akter.

--
[image]

Uhøvisk tale

af cm @, søndag 17. juni, 2018, 15:10 (153 dage siden) @ cm

(fortsat)

Anklageren fremførte uomtvistelige beviser i form af kopier af det til Clemmesen fremsendte, politirapporten og logbogsuddrag fra de 4 danske kystradiostationer samt den tyske. Også brevet til Lyngby Radio fra kollegerne i Norge, forsøgtes vedlagt det belastende materiale – dette blev dog ved en juridisk teknisk spidsfindighed udtaget af bevismaterialet – selvfølgelig på foranledning af den dygtige Jurij Loug. Det var stærke sager.

Forsvarsadvokaten krævede frifindelse med baggrund i den mentalhygiejniske rapport fra Allan Krank. Inden dommer og lægdommere trak sig tilbage for votering af det fremførte – adspurgtes den anklagede om denne havde noget at tilføje. Da Clemmesen gjorde mine til at svare, rejste hans allerbedste ven - Anker Fjord – sig halvt op fra sin plads bag kaptajnen – og holdt en fast flad hånd for dennes mundtøj – samtidigt med at en febrilsk forsvarsadvokat Loug - med et taknemmeligt blik i retning af den snarrådige lods - nervøst fik fremstammet, at den anklagede ikke havde noget at tilføje.

De vise dommere afgjorde, at Kaptajn Clemmesen kunne opretholde sit certifikat under forudsætning af – at han ville lade sig behandle for sin lidelse og at han - medens behandlingen stod på - ville overlade al radiotelefonisk kommunikation til sin styrmand og at hans ret til at føre skib indtil videre ikke gjaldt passagerskibe. Endvidere måtte der ikke forefindes megafon, prajeanlæg eller lignende indretninger på skibe eller fartøjer ført af Kaptajn Clemmesen. Forsvareren modtog på Kaptajn Clemmesens vegne dommen. Sagsomkostningerne blev overtaget af det offentlige.

Rejsen hjem foregik på 1ste klasse – betalt af den velbeslåede og oprigtigt glade lods – opstemt og lykkelig over sagens heldige udfald. I AC40 ser vi Clemmesens trofaste venner på hjemrejsen – forgæves må man kigge efter Kaptajn Clemmesen – denne måtte i sagens natur lade sig befordre i rejsegodsvognen – et arrangement truffet med et forstående – ja lettet DSB.

mvh
Chr

--
[image]

Uhøvisk tale

af re20000, søndag 17. juni, 2018, 23:21 (153 dage siden) @ cm

Åh fryd og lettelse!
Jeg frygtede at der aldrig ville komme flere festlige beretninger om passagerers gøren og laden i 1:87. Jeg tænker på om nogle af de involverede mon har overvejet at konsulere en numerolog?

Nold

Avatar

Uhøvisk tale

af Futfar @, Kajerød, mandag 18. juni, 2018, 16:07 (152 dage siden) @ cm

Bravo - bravo, endnu en særdeles morsom - og malende ;-) ;-) - beskrivelse af de rejsende i dine tog:-P.
Og så kender jeg ingen, der som du, kan finde på navne der nøje passer til de rejsendes erhverv/funktion :-D.
Rigtig godt gået, og tak for fin underholdning:-D, i et emne der jo må siges at være højaktuelt :-P.

--
Med venlig hilsen
Futfar.

Avatar

Uhøvisk tale

af Carsten B. Thomsen @, Frederikshavn, torsdag 21. juni, 2018, 23:05 (149 dage siden) @ cm

Det er lidt påfaldende, at den gode(?) Kaptajn Clemmesen trods sit lidet høviske (mis-)brug af sprogets overvejende mindre flatterende gloser alligevel formåede at mønstre denne brogede perlerække af personager til at bakke ham op i denne alvorlige sag.

Alle lyder til fra fødslen at være prædestineret til at identificere sig godt og grundigt med deres lod her i (model-)livet - en skæbne, som tilsyneladende også er overgået det øvrige persongalleri i dine hidtidige (og meget indgående) skildringer af livet, sådan som det udleves ombord på dit rullende materiel.
Skal man mon grue for eller glæde sig til at høre om, hvilke skæbner og levnedsløb, der næste gang udrulles, mens (model-)toget ruller lysteligt ?. Jeg holder på sidstnævnte :-)

--
Med futlig hilsen
Carsten B. Thomsen

Fremo-medlem, H0 2-skinne DCC, dansk (incl. udenlandsk materiel, der kører/har kørt i Danmark), epoke III til VI - dog primært IV.

Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Mail til Jernbanen.dk






Copyright © 2019 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen