Uhøvisk tale

af cm @, søndag 17. juni, 2018, 15:08 (155 dage siden)

Mange vil påstå, at der blandt søens folk hersker en bramfri tone, uhøvisk tale eller måske ligefrem vulgær optræden. Om det er værre eller bedre i håndværkeres skurvogne, værksteder eller byggepladser skal jeg lade være usagt. Men siden sin konfirmation havde Kaptajn Clemmesen altid haft et relativt afslappet forhold til ”den gode tone” og i hans yngste dage af karrieren havde det da også gjort, at han havde modtaget et par øretæver af de ældre ombord.

Jvnf. Lov om brug af Maritime Radiostationer kan en sådan – transmitteret tale – i sin yderste konsekvens afstedkomme inddragelse af radiocertifikatet – med deraf følgende fare for, at blive ramt på ens levebrød.

Over årene havde Kaptajn Clemmesen indhøstet en håndfuld tilrettevisninger fra Rønne- Blåvand- og Skagen Radio – samt 2 irettesættelser og 1 skriftlig advarsel fra Lyngby Radio. Herudover var der indsendt et par protester til Trafikministeriet fra Norddeich Radio i Tyskland og et harmdirrende brev til Lyngby Radio fra Rogaland Radio i Norge.

Helt galt gik det så, da Clemmesen i sit 42. år blev ramt af det vi i dag kender som Tourettes Syndrom. I et anbefalet brev fra Post- og Telegrafvæsenet, hvori der henvistes til ovenfor nævnte advarsler og øvrige forhold - inddragedes hans tilladelse til at benytte maritime radioanlæg og han anvistes til omgående at indsende sit certifikat. Dette ville få omfattende følger for Clemmesens virke. Clemmesen vederkvægedes ved at indsende sit nu ugyldige certifikat – og nogen tid efter opsøgtes han af den stedlige betjent Harald Haps – der på Trafikministeriets vegne - forlangte omgående aflevering. Betjent Haps – der aldrig havde hørt om Tourettes Syndrom - blev mildest talt noget fortørnet over et svar fra Kaptajn Clemmesen, som jeg her skal undlade at referere – med behørig hensyntagen til nærværende forum’s retningslinier for dets brug. Betjent Haps ophidsedes i den grad, at han med sammenbidte tænder, uvilkårligt greb efter den i bæltet hængende politistav og arresterede Kapt. Clemmesen i dennes egen gadedør på Svovlsyrevej.

Clemmesens nabo – enkefru Harmsen, lokalformand for såvel Kattens Værn og Blå Kors frydede sig fra hendes vanlige udkigspost i karnappen. Hun havde haft sine batailler med den grove kaptajn. Én gang havde hun henvendt sig med et par misbilligende bemærkninger angående en hækklipning – og kaptajnens havde svaret hende så uforskammet og groft, at hun ganske enkelt var besvimet hvor hun stod. Clemmensen havde herefter slæbt hende i læ – i hendes eget brændeskur og tildækket hende med et par sisal-sække, da han mente at der var udsigt til omslag i vejret.

I første omgang kastedes Clemmesen i detentionen og måtte her afvente en advokat som politiet havde forstået, at Clemmesen forlangte tilkaldt, i sætninger, der var krydret med et utal af diverse eder, forbandelser og ukvemsord.

Selv for en hærdet forsvarsadvokat som Jurij Loug var Kaptajn Clemmesen’s fremstilling af sagen hård kost. Jurij Loug blev imidlertid klar over, at Kaptajn Clemmesen ikke bare var ualmindeligt ophidset over sit tilfælde – men at der måtte ligge noget andet bag hans socialt uacceptable sprogbrug. En psykiater – Allan Krank – blev tilkaldt – og denne stillede snart diagnosen ”Tourettes” – hvilket advokat Loug greb som en mulig vej for Clemmesen, for at få ham ud af den kedelige situation.

For yderligere at styrke Kaptajn Clemmesens position, tilkaldte advokat Loug de maritime notabiliteter fra Clemmesens hjemby – der alle – og uden undtagelser kunne bevidne, at Clemmesen var en dygtig kaptajn og i bund og grund et hæderligt gemyt – der trods sit sprogbrug var afholdt på havnen. Her er en oversigt over Clemmesens venner:

Strandfoged Ebbe Sand, Havnefoged Kaj Steen, Brofoged Ove R. Sund, Fyrmester Bavne Høj, Lods Anker Fjord, Fiskeskipper Bøje Fischer, Maskinchef Axel Drejer, Kloakmester Asger Skien (I sin egenskab af Flotillechef i det stedlige Marinehjemmeværn), Telegrafist Rune Oversø, Hovmester Asger Koch, Skibslæge Pelle Bind og den kvindelige fiskeriauktionarius Inger Højer.
(fortsættes)


[image]
Fra venstre: Brofoged Ove R. Sund, Havnefoged Kaj Steen, Lods Anker Fjord, Fiskeriauktionarius Inger Højer, Advokat Jurij Loug, Hovmester Asger Koch.
[image]
Fra venstre: Maskinchef Axel Drejer, Strandfoged Ebbe Sand, Kloakmester og Flotillechef Asger Skien, Skibslæge Pelle Bind, Fyrmester Bavne Høj.
[image]
På vej ind i kupéen til Jurij Loug, Inger Højer og Asger Koch: Telegrafist Rune Oversø - bærende på sagens akter.

--
[image]


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Mail til Jernbanen.dk


Copyright © 2019 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen