Mordet i Korinthekspressen

af cm, 19/2 2015, 12:31 (3215 dage siden)

Mordet i Korinthekspressen
Rejsende med MO 585 den lørdag den 4. februar 1961:
Malermester Jens Alfred Jakobsen, 44 år, gift, 2 børn, bosiddende i Odense
Fabriksarbejderske Yvonne Eriksen, 52 år, fraskilt, 1 barn, bosiddende i Korinth
Rentier Waldemar Hannibal Brinkmann, 64 år, enkemand, 2 voksne børn, 2 børnebørn, bosiddende i Faaborg
Husmoder Hanne Vestergård-Pedersen, 46 år, gift, 2 børn, bosiddende i Faaborg
DSB personale:
Togbetjent Godtfred Gundersen, 46 år, ugift, bosiddende i Odense
Lokomotivfører Jens Sørensen, 48 år, gift 4 børn, bosiddende i Nyborg
Affdøde:
Kunstmaler og musiker – Viggo Bertelsen, ugift

[image]
Yvonne Eriksen og W.H.Brinkmann
[image]
Togbetjent Gundersen
[image]
Hanne Vestergård-Pedersen og Jens Alfred Jakobsen

Den monotone og rytmiske banken fra skinnestødene, samt dieselmotorens fjerne brummen er det eneste der bryder den totale stilhed ombord i MO 585 denne lørdag aften på strækningen mellem Ringe og Faaborg. De få passagerer er aldeles tavse under rejsen – Husmoder Hanne Vestergård-Pedersen sysler med sit strikketøj, Rentier Waldemar Hannibal Brinkmann er faldet hen i søvnens sødme og Fabriksarbejderske Yvonne Eriksen stirrer tomt ud i mørket. Malermester Jens Alfred Jakobsen vender netop tilbage fra toilettet. Togets bremser hviner ved ankomsten til Boltinge Trinbræt. En mand stiger ombord, men ingen af de rejsende tager notits af det. Togbetjent Godtfred Gundersen vralter gennem vognen og i retning af den nytilkomne, der billetteres ombord, medens toget atter snegler sig sydover mod næste holdested. Som en lille hund der pisser ved hver en lygtepæl, tænker Lokomotivfører Jens Sørensen. Det er lørdag aften – den 4 februar 1961. Denne aften burde efter al statistisk sandsynlighed have udviklet sig ganske begivenhedsløst, men denne dags trivialitet afbrydes abrupt af et gennemtrængende kvindeskrig, der i første omgang blot får Malermester Jens Alfred Jakobsen op af sædet. Han ser sig forvirret omkring: En midaldrende dame og en ældre sovende mand der nu vågner op er de eneste i kupéen. Ind ad døren løber den stadigt hysterisk skrigende Hanne Vestergård Pedersen i armene på ham. Hun er ude af stand til at beskrive hvad der har bragt hende i affekt – men peger blot med en rystende hånd ud mod motorvognens mellemgang. Rentier Waldemar Hannibal Brinkmann har omsider rejst sig – han rusker i den panikslagne kvinde – og knalder hende så en syngende lussing for at få hende til besindelse og for selv at opnå et overblik. Dette har sin virkning – og han styrer hende derefter ned på nærmeste sæde og slipper sit tag i hende. Han famler i sin inderlomme efter cigaretetuiet. Også fabriksarbejderske Yvonne Eriksen rejser sig. Hun bevæger sig imidlertid frygtløs i retning af døren til mellemgangen og åbner denne. På gulvet – i en forvredet stilling ligger en mand med åbne øjne uden liv – med åben mund som frosset i et aldrig udført skrig – og med en svær dolk plantet midt i brystkassen – blodet stadigt flydende i en lind strøm ud på gulvet. Fra motorrummet dukker nu togbetjenten op og denne bliver ligbleg ved det uventede og frygtelige syn. Han aktiverer nødbremsen. Dette bringer i et ryk motorvognen til næsten omgående standsning og de rejsende – hvoraf alle – bortset fra afdøde- er stående, vakler et øjeblik for at holde balancen.
Lokomotivføreren Jens Sørensen kommer til – også han overvældes af det syn der møder ham. Alle taler i munden på hinanden – indtil togbetjenten opnår ro med et kraftigt blæs i hans trillefløjte. Han tager initiativet. Han beder lokomotivføreren om at gå gennem vognen inkl. toiletter for at se om der er flere ombord. Han instruerer de rejsende om ikke at berøre liget – og at returnere til deres respektive sæder. De rejsende bevæger sig atter mod pladserne som de indtog før. Jens Sørensen returnerer til de andre med uforettet sag – der er ikke andre i vognen. Denne oplysning afstedkommer en nervøs mumlen blandt de rejsende. Gundersen lukker et vindue op og forsøger at orientere sig ud i mørket for at se om der skulle være en flygtende at se, men uden resultat. Togfører og lokofører enes om at fortsætte direkte mod Korinth for at tilkalde politiet. De rejsende forbydes at forlade deres pladser – ej heller for et besøg på toilettet. Der herskede derefter udbredt tavshed – ser man bort fra en snøftende og synligt stærkt påvirket fru Hanne Vestergård-Pedersen. Gundersen overlod hende sit lommetørklæde, men havde i situationen andet at se til.
MO 585 ankommer med 12 minutters forsinkelse til Korinth.(fortsættes)

--
[image]

Mordet i Korinthekspressen (fortsat)

af cm, 19/2 2015, 12:35 (3215 dage siden) @ cm

(fortsat) Den stedlige landbetjent tilkaldtes, men sagen var en mundfuld for stor til denne, hvorfor kriminalpolitiet i Fåborg hidkaldtes. De rejsende beordredes af landbetjenten – via den fjerneste dør ind i ventesalen, der afspærredes for øvrigt publikum. En enkelt lokal rejsende måtte sendes bort. Der var koldt i ventesalen – og de stadigt chokerede passagerer fra Ringe skuttede sig i den sløve belysning. Den lokale stationsmester fordelte kaffe fra en termokande. Alle rejsende forholdt sig tavse. Af og til rungede et host gennem ventesalen.
Det tog kriminalpolitiet forholdsvist kort tid at identificere afdøde. Viggo Bertelsen, 64 år, kunstner. Bosiddende i Århus. Man havde ikke umiddelbart nogen forklaring hvorfor denne befandt sig på Fyn, eller hvorfor han var steget på toget mod Faaborg. Disse informationer havde man fundet frem til ved gennemgang af afdødes tegnebog hvori man fandt dennes kørekort, lånerkort til Århus kommunebibliotek, et medlemskort til Danmarks kommunistiske Parti og et visitkort der af ælde var delvist ulæseligt, men senere viste sig at tilhøre en galleriejer i Allingåbro. Tegnebogen indeholdt i øvrigt et beløb på 129 kroner. På den tid en net lille sum, dog ikke opsigtsvækkende. Han var iklædt mudderfarvet og slidt Trenchcoat, drejlsbukser, mønstret grå sweater og hvid skjorte. Hans brune sko dækkedes af galoscher. Et par briller fandtes i skjortens brystlomme, men havde ikke været i anvendelse under billetteringen iflg. togbetjent Godtfred Gundersen.
Mordvåbenet var af særlig interesse: En finsk jagtkniv med 14 cm blad og med blod-rende. Forbudt allerede dengang. Skæftet var med ornamentik – i gylden farve på mørkt lakeret træ. Der blev ikke i vognen eller på de rejsende fundet nogen skede til kniven, ej heller andre våben.
Togbetjent Godtfred Gundersen høster en vis anerkendelse fra kriminalbetjentene for at have noteret sig hver enkelt rejsendes nøjagtige placering under rejsen og nedskrevet dette i sin sorte notesbog, der straks blev inddraget. En afhøring på stedet af de rejsende og lokoføreren afstedkom ikke nogen umiddelbar videreudvikling af opklaringsarbejdet. To betjente foretog sporsikring af gerningsstedet, teknikere tog blodprøver, aftryk, fotograferede liget og omgivelserne og måtte lade MO 585 fortsætte mod Faaborg for videre undersøgelse, efter at Viggo Bertelsens jordiske rester blev overført med ”Zonen” til Odense Universitetshospital for obduktion af retsmedicinere. De rejsende fik status af ”tilbageholdt” for yderligere afhøring og kørtes i tilkaldt bus videre til politistationen i Faaborg.
Kontakt til Viggo Bertelsens familie afstedkom den oplysning, at han havde været på Fyn for at besøge en slægtning og for at skabe kontakt til galleriejere på Sydfyn. Disse spor førte heller ikke til yderligere opklaring af sagen.
Afhøring af lokofører, togbetjent og de rejsende førte ikke til nogen opklaring. Politiet hæftede sig ved overensstemmende forklaringer, selvom man noterede sig at de eneste mulige gerningsmænd måtte være Hanne Vestergård-Pedersen, togbetjent Godtfred Gunnersen og (mindre sandsynligt) lokofører Jens Sørensen. Men det var politiet umuligt at påvise, at nogen af disse skulle have personligt kendskab til offeret eller noget som helst motiv til forbrydelsen. For ingen af de i toget ombordværende kunne der påvises nogen personlig relation til afdøde. Der var ingen fingeraftryk at spore på mordvåbenet.
Politiet arbejdede en kort tid med muligheden af, at en morder kunne være hoppet af toget efter mordet, men måtte fravælge denne teori ret hurtigt, eftersom ingen havde set nogen stige på toget ud over de allerede kendte rejsende. Togbetjentens kassebeholdning og billetudstedelser stemtes af uden opsigtvækkende resultat. En gennemgang af togpersonalets og de rejsendes personalia fremviste udelukkende hæderlige borgere – ustraffede personer med skatteforholdene i orden. Ingen sindssyge eller andre mistænkelige forhold kunne afsløres ved dette grundige arbejde. Politiet stod ganske enkelt på bar bund – også efter en ”genindspilning” af scenariet med et særtog to måneder efter hændelsen.
Retsmedicinsk afdeling fastslog i rapporten, at kniven var anbragt i et stød – med en kraft der tydeligvis kun kunne være tilvejebragt af en mand – eventuelt en kvinde i affekt.(fortsættes)

[image]


mvh
Chr

--
[image]

Mordet i Korinthekspressen (fortsat)

af cm, 19/2 2015, 12:37 (3215 dage siden) @ cm

(fortsat) Pressen – og især den lokale - var naturligvis i kog og politiet var under stort offentligt pres. Men ingen af de ellers ihærdige journalister kom nogen steder med deres graven. Sagen måtte henlægges.
Andre data der muligvis kan opklare mysteriet - kronologisk:
Politiet i Danmark interneredes og sattes ud af drift af besættelsesmagten den 19. september 1944
Søndag d. 13 november 1944 sprængtes Universalfabrikken i Århus af danske sabotører.
En stikker i Århusområdet blev aldrig endeligt identificeret.
Forårspløjningen i 1961 påbegyndtes tidligt på året. Også på Fyn.
Den 27. maj 1962 nedlagdes strækningen for persontrafik.
Godstrafik udførtes indtil 1987.
[image]

KAN I BIDE SKEER MED FÅBORG POLITI?


;-)

mvh
Chr

--
[image]

Avatar

Mordet i Korinthekspressen (fortsat)

af Futfar, Kajerød, 19/2 2015, 17:11 (3215 dage siden) @ cm

Gå hjem og læg dig Agatha Christie:-P.
Glimrende "roman", med fornem personbeskrivelse, og sagens opklaring er, for mig at se, ikke bare lige. Jeg skal ikke bide skeer med Fåborg Politi, men da det jo drejer sig om en forbrydelse begået under offentlig persontransport, må det vel være oplagt, at det er en sag for "Rejseholdet" ;-)?

--
Med venlig hilsen
Futfar.

Mordet i Korinthekspressen (fortsat)

af jp, 19/2 2015, 21:43 (3215 dage siden) @ Futfar

Jeg tror de skulle have fået fat på en "sporhund":-D

Mordet i Korinthekspressen (fortsat)

af Hans T. Møller, 20/2 2015, 18:18 (3214 dage siden) @ cm

En gådefuld sag! Jeg har ikke løsningen men forskellige iagttagelser og spørgsmål:

Noget tyder på overlagt mord. Lovlydige borgere går normalt ikke rundt med ulovlige knive på sig. Der er kun brugt et stød, og der er ingen tegn på kamp. Sandsynligvis har Bertelsen ikke genkendt sin morder. Han er blevet overrasket, og det hele er gået hurtigt. Men hvis det er overlagt mord, hvordan kunne morderen så vide, at Bertelsen ville stå på toget?

Med mindre Bertelsen led af hæmofili, så er mordet sket, umiddelbart før Hanne Vestergård-Pedersen kommer farende ind fra mellemgangen, for blodet flyder endnu.

Bertelsen blev billeteret af Gundersen umiddelbart efter afgang fra Boltinge T., men hvor er billetten? Den er ikke i tegnebogen, og Gundersens regnskab stemmer. Togføreren har i øvrigt ikke noget alibi, med mindre han hele tiden opholdt sig i førerummet sammen med Sørensen.

Hanne Vestergård-Pedersen kan også have ført kniven. Hendes oprevethed kan være ren komedie! Som nævnt kan der ikke være gået lang tid fra mordet til hun kommer farende ind til de andre.

Endelig kan det være et komplot - alle er sammensvorne ligesom i ”Mordet i Orientekspressen”.

Et rent gæt på motivet. Bertelsen er medlem af DKP og tidligere modstandsmand, men i virkeligheden var han den aldrig identificerede stikker fra Aarhus. Mordet er en hævnakt fra én eller flere, som gennemskuede sammenhængen og kendte ofre for hans stikkervirksomhed.

En enkelt rettelse: I 1961 blev trillefløjte kun brugt i S-tog.

Kan vi få et tip til den videre efterforskning?

Mordet i Korinthekspressen (fortsat)

af Morten Flindt Larsen, København K, 20/2 2015, 18:39 (3214 dage siden) @ Hans T. Møller

"Kan vi få et tip til den videre efterforskning?"

Jeg hæfter mig ved, at togbetjent Gundersen på fotoet står i brunmasse til livet, mens passagererne sidder i brunmasse til knæene. Odeuren inde i vognen har givetvis været mere end stram og den våde fornemmelse omkring fødderne nok nærmest ubærlig. Formentlig er der proppet et eller andet i togets toilet, så det er flydt over; er det mordvåbenet monstro?

Med vammel hilsen

M:-Drten

Mordet i Korinthekspressen

af cm, 20/2 2015, 18:55 (3214 dage siden) @ Morten Flindt Larsen
redigeret af cm, 20/2 2015, 19:43

"Kan vi få et tip til den videre efterforskning?"

Jeg hæfter mig ved, at togbetjent Gundersen på fotoet står i brunmasse til livet, mens passagererne sidder i brunmasse til knæene. Odeuren inde i vognen har givetvis været mere end stram og den våde fornemmelse omkring fødderne nok nærmest ubærlig. Formentlig er der proppet et eller andet i togets toilet, så det er flydt over; er det mordvåbenet monstro?

Med vammel hilsen

M:-Drten

:-D :-D :-D - og jeg griner endnu!

god weekend!

mvh
Chr

--
[image]

Mordet i Korinthekspressen (hint)

af cm, 20/2 2015, 19:10 (3214 dage siden) @ Hans T. Møller
redigeret af cm, 20/2 2015, 19:44

En gådefuld sag! Jeg har ikke løsningen men forskellige iagttagelser og spørgsmål:

Noget tyder på overlagt mord. Lovlydige borgere går normalt ikke rundt med ulovlige knive på sig. Der er kun brugt et stød, og der er ingen tegn på kamp. Sandsynligvis har Bertelsen ikke genkendt sin morder. Han er blevet overrasket, og det hele er gået hurtigt. Men hvis det er overlagt mord, hvordan kunne morderen så vide, at Bertelsen ville stå på toget?

Med mindre Bertelsen led af hæmofili, så er mordet sket, umiddelbart før Hanne Vestergård-Pedersen kommer farende ind fra mellemgangen, for blodet flyder endnu.

Bertelsen blev billeteret af Gundersen umiddelbart efter afgang fra Boltinge T., men hvor er billetten? Den er ikke i tegnebogen, og Gundersens regnskab stemmer. Togføreren har i øvrigt ikke noget alibi, med mindre han hele tiden opholdt sig i førerummet sammen med Sørensen.

Hanne Vestergård-Pedersen kan også have ført kniven. Hendes oprevethed kan være ren komedie! Som nævnt kan der ikke være gået lang tid fra mordet til hun kommer farende ind til de andre.

Endelig kan det være et komplot - alle er sammensvorne ligesom i ”Mordet i Orientekspressen”.

Et rent gæt på motivet. Bertelsen er medlem af DKP og tidligere modstandsmand, men i virkeligheden var han den aldrig identificerede stikker fra Aarhus. Mordet er en hævnakt fra én eller flere, som gennemskuede sammenhængen og kendte ofre for hans stikkervirksomhed.

En enkelt rettelse: I 1961 blev trillefløjte kun brugt i S-tog.

Kan vi få et tip til den videre efterforskning?

En "gammel stikker" - er vel altid på vagt!( Og er forberedt på at blive genkendt) Morderen er glødende antikommunist! Tidligere "Finlandsfrivillig". Skeden må bortskaffes - hvor sker det i fortællingen?

Fingeraftrykkene er fjernet. Hvorledes (i fortællingen) bortskaffes "kluden"?

- hvorfor finder man aldrig skeden?

M.h.t. offerets profession: Hvilken gruppe i Århus benyttede sig af en model til deres civile / officielle beskæftigelse - en model, som viste sig at være stikker? (Hermed tilknytningen til Århus)

god weekend! ;-)
mvh
Chr

--
[image]

Mordet i Korinthekspressen (hint)

af Hans T. Møller, 20/2 2015, 20:29 (3214 dage siden) @ cm

Jeg er lidt skuffet over, at Faaborg-politiet ikke undersøgte, om nogen af de implicerede havde forbindelse til Finland. Mordvåben giver ofte brugbare ledetråde.

Gundersen gav Hanne Vestergård-Pedersen sit lommetørklæde, som han havde brugt til at tørre fingeraftryk af med, og han kan have smidt skeden ud af vinduet, da han så efter ”flygtende passagerer”. Men hvorfor havde han overhovedet en ulovlig kniv med på turen? Og er kommunist-had et tilstrækkeligt motiv til at begå mord?

Forbindelsen til stikkeren Grethe Bartram kan jeg ikke umiddelbart gennemskue. Såvidt jeg ved, arbejdede hun som model for kunstmalere - som Viggo Bertelsen - men nu er vi ude i en blanding af fiktion og virkelighed.

Mordet i Korinthekspressen (finale)

af cm, 20/2 2015, 21:57 (3214 dage siden) @ Hans T. Møller

Jeg er lidt skuffet over, at Faaborg-politiet ikke undersøgte, om nogen af de implicerede havde forbindelse til Finland. Mordvåben giver ofte brugbare ledetråde.

Gundersen gav Hanne Vestergård-Pedersen sit lommetørklæde, som han havde brugt til at tørre fingeraftryk af med, og han kan have smidt skeden ud af vinduet, da han så efter ”flygtende passagerer”. Men hvorfor havde han overhovedet en ulovlig kniv med på turen? Og er kommunist-had et tilstrækkeligt motiv til at begå mord?

Forbindelsen til stikkeren Grethe Bartram kan jeg ikke umiddelbart gennemskue. Såvidt jeg ved, arbejdede hun som model for kunstmalere - som Viggo Bertelsen - men nu er vi ude i en blanding af fiktion og virkelighed.

Godt gået, Hans T. Møller!

Og INDEN nogen føler sig indigneret over det ene eller andet: "Finlandsfrivillige" - endte under og efter krigen i 3 lejre: Modstandsbevægelsen / neutrale non-kombattanter / -og tyskvenlige sympatisører. Der var forskellige motivationer for at deltage som dansker i Findlands 2 krige mod Sovjetunionen. Desuden: Finland blev under den første konflikt støttet af Englænderne med våben - under den anden konflikt af Tyskerne. Sidst i perioden var igen Finland IMOD tyskerne - og var tvunget af sovjet til at rette våbnene mod de tyskere der stadigt var i Finland. Man må ikke af mit eksempel slutte at "Finlandsfrivillige" nødvendigvis var nazister!

Alle i fortællingen er naturligvis fiktive personer.

Gundersen er glødende antikommunist og efter sin tid i Finland tilknyttes han Gestapo i Århus. Han er overordentlig snedig og formår at bevæge sig som en kamæleon i denne forvirrede tid. Han glider ubemærket tilbage til sit civile liv efter krigen - men vil ikke for nogen pris have udstillet sin tilknytning til Gestapo i besættelsesårene. Han vil - og kommer jo også til - at "gå over lig" for at forhindre afsløring! Derfor har han altid sin jagtkniv fra tiden i Finland på sig. Det er et tilfælde at netop Bertelsen (tidligere modstandsmand fra BOPA) står på toget ved Boltringe. Bertelsen kendte Gundersen af udseende - men kendte ikke Gundersen's navn. De 2 genkender hinanden fra første øjeblik - men i de korte sekunder hvor Gundersen billetterer Bertelsen - håber Gundersen at genkendelsen ikke er gensidig.
"Dit Svin!" udbryder Bertelsen - og det bliver hans sidste ord i denne verden...

Hvor billetten egentlig blev af [glemte jeg] at nævne. Og ganske rigtigt: Gundersen skal reagere overordentligt hurtigt - han tørrer knivskaftet af med lommetørklædet som han senere -helt bevidst- overlader til Hanne Vestergård-Pedersen. Og ingen interesserer sig for hvor hun har det fra - og selv hvis hun husker at aflevere det - vil dette næppe vække opsigt. Skaftet ryger ud af vinduet - i det Gundersen åbner samme for at "se" om der er nogen flygtende fra toget.Men efter han har tørret skaftet af - går han gennem MO'erens "varme ende" og ud til lokoføreren - som han koldblodigt hyggesludrer med.
Gundersen blev af helbredsmæssige årsager pensioneret lidt før tid - i slutningen af Poul Hjelts periode - og levede indtil begyndelsen af 90'erne. Grete Bartram var en kort tid kæreste med Gundersen - d.v.s. kæreste "på skrømt" - foreslået og arrangeret af Gestapo i Århus.

Hvis ikke vi nu fik det hele på plads - så er det grundet min uopmærksomhed da jeg skrev fortællingen ned! Og så beklager jeg...

mvh
Chr

--
[image]

Mordet i Korinthekspressen (finale)

af cm, 21/2 2015, 09:19 (3213 dage siden) @ cm

Skaftet ryger ud af vinduet - i det Gundersen åbner samme for at "se" om der er nogen flygtende fra toget.

Nej undskyld... SKEDEN ryger ud af vinduet... min fejl...


mvh
Chr

--
[image]

Mordet i Korinthekspressen (fortsat)

af seg @, 19/2 2015, 17:37 (3215 dage siden) @ cm

Viggo Bertelsens jordiske rester blev overført med ”Zonen” til Odense
Universitetshospital for obduktion af retsmedicinere.

Blot en lille skønhedsfejl i det spændende mysterium ... i 1961 var der
ikke noget universitetshospital i Odense ... der var end ikke et universitet,
ikke før 1964. Men der var O.A.B.S - Odense Amts og Bys Sygehus.

Ærbødigst

Svend G.

Mordet i Korinthekspressen (fortsat)

af cm, 20/2 2015, 22:17 (3214 dage siden) @ seg

Viggo Bertelsens jordiske rester blev overført med ”Zonen” til Odense
Universitetshospital for obduktion af retsmedicinere.


Blot en lille skønhedsfejl i det spændende mysterium ... i 1961 var der
ikke noget universitetshospital i Odense ... der var end ikke et universitet,
ikke før 1964. Men der var O.A.B.S - Odense Amts og Bys Sygehus.

Ærbødigst

Svend G.

-ja også den - havde jeg overset! ;-)

mvh
Chr

--
[image]

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak