købt "stjålent" modeltog mm

af h087 ⌂ @, bagsværd, onsdag 09. oktober, 2013, 07:44 (2901 dage siden)

Hej


jeg har i tidernes morgen købt af en person ( som jeg troede at jeg kendte godt nok siden 1986 ) en C maskine 712, en CMK 2495, en ARM 151.

stor var min forbavselse, da en god bekendt gav mig denne kopi af en anmeldelse her fornylig fra en sag han havde søgt aktindsigt i og fået

[image]

På denne liste optræder ovennævnte C, CMK, ARM anmeldt som stjålet i 2009.

endvidere traktor 6 og traktor 39

Jeg købte disse 3 stk modeltog, C, CMK og ARM i 2010 af denne person ( anmelderen )

Traktor 6 har min bekendtes søn fået som fødselsdagsgave i 2010 fra samme person

og traktor 39 samt andet materiel på listen er fotograferet på en klubs anlæg i 2010 ( har billederne liggene på hardisken med dato )

senere i 2012 solgte jeg C 712, CMK 2495 og ARM 151 videre i forbindelse med salg af mit modeltog til 3 andre personer ( de 2 er underrettet om dette forhold )

den 3 kan jeg ikke huske hvem var, da dette salg ( C 712 ) foregik via PM på et forum som er lukket ned, men det var en her i nærheden af Køge, idet han afhentede den personligt.

Mit problem er så, skal man lade det være - eller anmelde det ( man må jo gå ud fra at når man anmelder ting stjålet - så er der også noget forsikring indblandet )

hvis - der er udbetalt forsikring på dette - så er det såvidt jeg ved ikke lovligt !!

og det er dyrt at forsikre ting - idet nogen misbruger det

så lidt af et problem, idet man kender personerne der er indblandet, men........

de 3 købere har intet at frygte, idet de har handlet i god tro - og det må vel også siges om min bekendtes søn og mig selv, idet vi intet kendskab har til denne anmeldelse før nu, men vi kender til indbruddet, idet min bekendtes søn fik stjålet sit materiel sammen med at andre personer mistede deres - vi hørte bare aldrig at personen der solgte/forærede dette materiel - fik stjålet noget. Han havde ikke sine ting stående fremme i klubben - men tog det med ned og tog det med hjem

så - lidt af et kildent problem

ogpå en anden liste der optræder i anmeldelsen er der også opskrevet ting på som vi ikke havde og ting som vi ikke mistede, idet nogle af anmeldte ting var jeg selv med til at smide ud i 2011 under en oprydning - så.... ( men det er jo lidt svært at bevise ) igen fordi den liste havde vi heller ikke kendskab til og ej heller ikke min bekendte - selvom han sad i bestyrelsen

og på en 3 liste er der ting der er kommet tilveje igen, og hvor en person fra en klub har udgivet sig for fungerende formand i klubben - hvilket han ikke var - og fået udleveret nævnte ting, (tingene tilhører bla min bekendte), hvor han har fået nogle ting udleveret, men ikke et MA lyntog - der ikke var mærket ifølge klubben, hvad der undre mig, idet det er et, jeg har solgt til ham i 2008 og han var den eneste i klubben der mistede et MA lyntog

så mine herre - hvad er det rigtige at gøre ??

mvh
henning h087

--
med venlig hilsen
henning orlowicz h087 - h087@hotmail.dk

købt "stjålent" modeltog mm

af bygger01, onsdag 09. oktober, 2013, 09:58 (2901 dage siden) @ h087

Det er jo en slags Mads & Monopolet .........

Men der er moral i dette, og da Du helst skal forblive i god tro - særlig efter at Du nu har lagt det frem - så er der kun en vej.

Snarest på nærmeste Politistation og efter Du er gået offentlig med det, så kan det ikke gå hurtig nok.

købt "stjålent" modeltog mm

af UTJ, onsdag 09. oktober, 2013, 16:02 (2900 dage siden) @ bygger01

Det er i alles interesse at opklare den slags hælersager - der vil være forståelse for det, også hos myndighederne. Vi skal i den forbindelse huske på at det er en lille skare af interesserede aftagere og hvis ikke den pågældende genstand går tabt eller er massefremstillet i mange ikke mærkede eksemplarer er sandsynligheden for at den bliver identificeret på et senere tidspunkt stor.

Og så må vi jo huske på at tyveri af modeltog kan blive uinteressant hvis det rygtes at opklaringsprocenten er høj - også hvis det skar år efter ugerningen.

Så H087, du gør en god gerning ved at oplyse om det.

købt "stjålent" modeltog mm

af henho @, Ringkøbing, onsdag 09. oktober, 2013, 16:16 (2900 dage siden) @ UTJ

Hej Henning

Selvom det, på rigtigt jydsk, er en træls situation, du er kommet i, er du nødt til enten, at få personen selv til at melde sig, eller også anmelde det skete til politiet.

Jeg er for øvrigt aldeles enig med Ulriks betragtninger.

Der ER jo tale om assurancesvig, så det må ikke gå upåagtet hen. Du behøver BESTEMT ikke, at have dårlig samvittighed over en evt. anmeldelse idet, det faktisk er din borgelige pligt - også selvom du synes, situationen er ubehagelig.

--
Med venlig hilsen

Henrik

købt "stjålent" modeltog mm

af Erik Olsen ⌂ @, Ishøj, onsdag 09. oktober, 2013, 19:56 (2900 dage siden) @ h087

At aftage stjålne varer er hæleri. Hæleri eller medvirken kan iht. Straffeloven §290 give fængsel i op til 1½ år, i særligt grove tilfælde op 6 år.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152827

købt "stjålent" modeltog mm

af Svend B J @, onsdag 09. oktober, 2013, 20:14 (2900 dage siden) @ Erik Olsen

Hvis man køber en vare af en, som har meldt genstanden stjålet (og fået den dækket af sin forsikring), men stadig har genstanden i sin egen varetægt, er det vel ikke køberen men sælgeren som har begået noget ulovligt?

--
Svend
[image]

købt "stjålent" modeltog mm

af Erik Olsen ⌂ @, Ishøj, onsdag 09. oktober, 2013, 20:18 (2900 dage siden) @ Svend B J

Hvis man køber en vare af en, som har meldt genstanden stjålet (og fået den dækket af sin forsikring), men stadig har genstanden i sin egen varetægt, er det vel ikke køberen men sælgeren som har begået noget ulovligt?

I så fald er genstanden teknisk set ikke stjålet hvis jeg forstår dig rigtigt.

købt "stjålent" modeltog mm

af Svend B J @, onsdag 09. oktober, 2013, 23:48 (2900 dage siden) @ Erik Olsen

Det er sådan jeg læser indlægget, men hele sagen virker noget "krøllet".

--
Svend
[image]

købt "stjålent" modeltog mm

af Erik Olsen ⌂ @, Ishøj, torsdag 10. oktober, 2013, 09:00 (2900 dage siden) @ Svend B J

... men hele sagen virker noget "krøllet".

Ja, jeg havde opgivet at finde ud af hvem der gjorde hvad.

købt "stjålent" modeltog mm

af Svend B J @, torsdag 10. oktober, 2013, 10:03 (2900 dage siden) @ Erik Olsen

... men hele sagen virker noget "krøllet".

Ja, jeg havde opgivet at finde ud af hvem der gjorde

Det er jo ogå en sag for kriminalpolitiet og forsikringsselskabet, hvis der er foregået noget fordækt.

--
Svend
[image]

købt "stjålent" modeltog mm

af Tonny Andersen, torsdag 10. oktober, 2013, 11:36 (2899 dage siden) @ h087

Det rigtige ville være, at gå ned og afleverer det tog til politiet sammen med en anmeldelse, da det er forsikringssvindel. Forvent dog aldrig at få de penge tilbage som du har betalt for det.
Hvis ikke du anmelder det, nu hvor du er gjort bekendt med, at det er stjålet, så gør du noget strafbart. Var du ikke hæler før, så er du det da nu. Politiet læser også internetsider, så du skal vel bestemme dig inden de opsøger dig ;-)

købt "stjålent" modeltog mm

af Svend B J @, torsdag 10. oktober, 2013, 12:56 (2899 dage siden) @ Tonny Andersen
redigeret af Svend B J, torsdag 10. oktober, 2013, 13:02

Det rigtige ville være, at gå ned og afleverer det tog til politiet sammen med en anmeldelse, da det er forsikringssvindel. Forvent dog aldrig at få de penge tilbage som du har betalt for det.
Hvis ikke du anmelder det, nu hvor du er gjort bekendt med, at det er stjålet, så gør du noget strafbart. Var du ikke hæler før, så er du det da nu. Politiet læser

Hvis sagen er sådan som beskrevet her og andre steder, er modeltoget netop ikke blevet stjålet (vel derfor "stjålet" i anførselstegn) men anmeldt stjålet uden at have været det og siden solgt på normal vis. Det gør da ikke køberne til hælere.
Sagen har bedst af at blive fuldt opklaret, enten som tyveri eller som forsikringssvindel, og mon ikke vi på et tidspunkt hører fortsættelsen og enden på historien?

--
Svend
[image]

købt "stjålent" modeltog mm

af h087 ⌂ @, bagsværd, torsdag 10. oktober, 2013, 14:47 (2899 dage siden) @ Svend B J

hej

og sagen er anmeldt

mvh
henning h087

--
med venlig hilsen
henning orlowicz h087 - h087@hotmail.dk

købt "stjålent" modeltog mm

af UTJ, torsdag 10. oktober, 2013, 14:49 (2899 dage siden) @ h087

så er du vist sporfri.

købt "stjålent" modeltog mm

af Tonny Andersen, torsdag 10. oktober, 2013, 17:15 (2899 dage siden) @ Svend B J

Når man anmelder et tyveri til et forsikringsselskab, så skriver man også under på at de stjålne genstande tilhører forsikringsselskabet såfremt de bliver fundet igen. Det vil sige at personen skulle have afleveret sit modeltog til forsikringsselskabet, eller lavet en aftale med dem om, at tilbagebetale erstatningen mod at beholde toget.
Når han sælger forsikringsselskabets ejendom, så gør det vel køber til hæler eller "hæler".

købt "stjålent" modeltog mm

af Svend B J @, torsdag 10. oktober, 2013, 19:15 (2899 dage siden) @ Tonny Andersen

Når man anmelder et tyveri til et forsikringsselskab, så skriver man også under på at de stjålne genstande tilhører forsikringsselskabet såfremt de bliver fundet igen. >Det vil sige at personen skulle have afleveret sit modeltog til forsikringsselskabet, eller lavet en aftale med dem om, at tilbagebetale erstatningen mod at beholde toget.
Når han sælger forsikringsselskabets ejendom, så gør det vel køber til hæler eller "hæler".

En person melder en genstand tilhørende ham for stjålet og får udbetalt forsikringssummen. Dette er dog en falsk anmeldelse, for genstanden befinder sig i bedste velgående i pågældendes varetægt.
Efter et stykke tid sælger han genstanden videre til en anden person, selvfølgelig uden kvittering.
Er det så sælger eller køber der er skurken?
Er det assurancesvig eller hæleri - det kan vel ikke være begge dele?
Mon ikke forsikringsselskabet vil kræve det udbetalte forsikringsbeløb tilbagebetalt? Og politiet ....?

--
Svend
[image]

købt "stjålent" modeltog mm

af UTJ, torsdag 10. oktober, 2013, 21:42 (2899 dage siden) @ Svend B J

Der er ikke tale om hæleri men om forsikringssvig. Så køberen af 'varene' er nok ikke involveret, men det er godt at have dokumentation for at det er købt af ejeren, som ellers kan påstå at det er hælervarer. Sidstnævnte vil dog være påstand mod påstand. Det er i øvrigt ganske usædvanligt at dokumentationen af en forsikringsanmeldelse kommer frem.

købt "stjålent" modeltog mm

af alvesta @, Ølby, lørdag 12. oktober, 2013, 11:48 (2897 dage siden) @ UTJ

Hej alle!
Jeg kan bekræfte Hennings indlæg, ja det er mig der er den bekendte, han refererer til.
Jeg husker godt, at Henning købte de omtalte effekter; hvad vognene CKM og ARM angår, købte han dem af det andet klubmedlem, fordi denne ikke kunne finde ud af at sætte kortkoblingskulisser på hans hjemmebyggede vogne.

Min søn fik foræret en rangertraktor til sin 10 års fødselsdag, da han blev medlem af klubben,
og da jeg fik aktindsigt blev jeg noget paf, da jeg så listen med stjålent materiel.

Henning har rejst et spørgsmål, om han uden at vide det, har solgt stjålent materiel, og jeg har så også lidt af det samme spørgsmål, om jeg eller min søn skulle aflevere det tilbage igen, eller nu da det er meldt til politiet, afvente deres afgørelse.

Det pågældende medlem har ved flere lejligheder haft sit materiel med ned i klubben, men det har ALDRIG stået fremme efter han gik hjem; nej han pakkede det pænt sammen og enten låste det inde i sit skab eller også tog han det med sig hjem.
Så det er meget sandsynligt, at vedkommende har begået forsikringssvindel.

Da vi havde indbrud i klubben, mistede jeg og mine to drenge temmelig meget materiel – et par andre medlemmer mistede alt, hvad de havde.
En tredjedel af mit materiel kom dog til veje igen nogle dage senere lagt i sorte affaldsposer, hvorefter jeg gjorde mit tab op og anmeldte det til mit forsikringsselskab.
Det var mig, der opdagede, at vi havde haft indbrud og anmeldte det til politiet, senere overtog det medlem, som vi omtaler her, kontakten til politiet.

Der gik et par år, så faldt der dom i sagen, og så kunne effekterne, som var blevet fundet af undertegnede hos en forhandler, blive udleveret.
På det tidspunkt var klubben delt i to lejre pga internt opgør, og flere medlemmer var på vej ud af klubben.
Materiellet blev udleveret til to fra klubben, hvor den ene udgav sig for noget han IKKE var – fungerende formand.
Jeg kunne med meget møge og besvær og en del tovtrækkerier få mit materiel udleveret – det der var mærket – men ikke mine to MA-lyntogssæt,
og jeg var den eneste der mistede to lyntogssæt ved indbruddet.

Konklusionen må så være, at klubbens medlemmer ikke alene er fulde af løgn, men også en flok tyveknægte med bl.a. selvtægt for øje.
Da nu Hennings oprindelige indlæg er blevet slettet, og han forståeligt nok spørger om grunden, kan det undre mig, om der er nogen der har en klemme på nogen, om der er nogen der føler sig truffet.

I dette tilfælde er der IKKE tale om privat konflikt, men derimod en forespørgsel, om man har gjort sig skyldig i noget ulovligt.
Jeg selv er meget i tvivl med hensyn til min yngste søn, han hævder at han ikke vil have sit lokomotiv alligevel.
Vi har endda billeddokumentation, for noget af det ”stjålne” materiel er fotograferet i klubben EFTER indbruddet.
Det lugter langt væk, og jeg håber, at der er nogen her, som kan give mig et fornuftigt svar, hvis det da ikke bliver bortcensureret.

Med venlig hilsen
Johnny

købt "stjålent" modeltog mm

af Johnny, lørdag 12. oktober, 2013, 12:32 (2897 dage siden) @ alvesta

Hej!
Der har indsneget sig en fejl. Der skulle have stået at indlægget var slettet på Sporskiftet.dk og at sidste del af indlægget "hvis det da ikke bliver bortcensureret" var det oprindelige, der blev bragt på Sporskiftet.dk
Beklager fejlen.
Johnny

købt "stjålent" modeltog mm

af alvesta @, Ølby, mandag 21. oktober, 2013, 14:12 (2888 dage siden) @ Johnny

Hej alle!

På "mirakuløst" vis er mine to lyntogssæt kommet til veje igen, ( tilbageleveret via en mellemmand :-P ) man fandt dem i klubben, da man "kiggede efter".
Mvh
alvesta

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen