Fritrumsprofil og porte?

af Jan K., 10/1 2022, 14:35 (700 dage siden)

Sidder og nørkler med færddiggørelsen af mine H0 remisetegninger, men... hvis jeg kigger i NEM norm eller DSB fritrumsprofil, kan jeg ikke forstå, hvordan portåbningerne passer med nogen af dem? Endsige nævnt?

På originaltegninger fra nettet, Signalposten og Lokomotivet finder jeg mål på portåbninger helt nede fra 3250mm... mens mindste mål hos DSB er 3500mm (perron??) og NEM siger 42mm (3650mm).

"Mine" porte er 3300mm (38mm) og kan ikke se, at der skulle blive problemer med at materiellet kan gå ind?

Gode råd og forklaringer efterlyses! :-D

Fritrumsprofil og porte?

af Jan K., 11/1 2022, 18:22 (699 dage siden) @ Jan K.

+330 kig og ingen friske bemærkninger? :-D

Nå, jeg bruger målene fra Kolding Sydbanes lille remise... skulle blive tæt, men alligevel lidt plads, så ingen bliver klemt under kørsel...

Undrer mig bare, at der ikke er vejledninger eller en standard at læne sig op af under konstruktions-/designfasen. Mangt og meget er ellers særdeles detaljeret beskrevet, meget endda som krav. Kilder søgt er bl.a. A. R. Christensen, Bendtsen, DSBs mange diverse lærebøger (Jernbanearkivalier.dk er fremragende!)...

Nå, ét punkt til på den lange liste "Ting ikke forstået" vælter ingenting. :-D

Fritrumsprofil og porte?

af ptmadsen, Haderslev, 11/1 2022, 19:39 (699 dage siden) @ Jan K.
redigeret af ptmadsen, 11/1 2022, 19:43

Hej!
Undres over spørgsmålet. Nu har tidligere tiders portåbninger ved DSB og andre selskaber jo i princippet INDTET med NEM Normen fra MOROP at gøre.
Venlig hilsen
Peter Madsen

Fritrumsprofil og porte?

af Jan K., 11/1 2022, 19:55 (699 dage siden) @ Jan K.

Suk...

Dårlig til at læse, men profilerne *er* faktisk i både "Banens bygning og udstyrelse" og "Vej- og Jernbanebygning"!

Konstruktionsprofiler kaldes de... :-D


Mens I griner af, dukker jeg rødøret ned i mine tegninger igen.


/Peter: dette undrer mig stadig. NEM har fritrumsprofiler, men ingen konstrukstionsprofiler. Læseevnen er dårlig, men jeg har ellers gennemtrævlet den alenlange indholdsfortegnelse fra NEM og finder det ikke?

Fritrumsprofil og porte?

af ptmadsen, Haderslev, 11/1 2022, 22:03 (699 dage siden) @ Jan K.

Hej Jan!
MOROP er en sammenslutning af modeljernbane interesserede organisationer og de har intet med de Danske Jernbaner at gøre som så. https://www.morop.org/index.php/en/
De i bogen Banernes Bygning Og Udstyrelse fra side 66 til 76 viste skabeloner vedrørende fritrumsprofiler behøver nødvendigvis ikke at være de samme som anbefales af MOROP.

Du roder i begreberne:
/Peter: dette undrer mig stadig. NEM har fritrumsprofiler, men ingen konstrukstionsprofiler. Læseevnen er dårlig, men jeg har ellers gennemtrævlet den alenlange indholdsfortegnelse fra NEM og finder det ikke?

Venlig hilsen
Peter Madsen

Fritrumsprofil og porte?

af Jan K., 12/1 2022, 07:18 (699 dage siden) @ ptmadsen

DSB og privatbaner benytter Fritrumsprofiler og Konstruktionsprofiler.

Modelbyggere har kun Fritrumsprofiler.

Har forøvrigt kendt MOROP og NEM siden 60'erne, men det er først nu jeg konstruerer fra scratch...

Fritrumsprofil og porte?

af Hans Peter Balle, 12/1 2022, 15:47 (698 dage siden) @ Jan K.

Hvis du tager udgangspunkt i "Banernes bygning og udstyrelse" (1965), har du ret i, at ved remiseanlæg tillades et ganske snævert profil. Med henvisning til Fig. 63 på side 72, tror jeg faktisk, at du kan komme ned på 3300 mm (Specialprofil D), hvilket svarer til 37.9 mm i størrelse 1:87.

Problemet er blot, at modelbane fabrikanter ikke altid holder bredden på deres modeller præcist i 1:87. Jeg vil foreslå, at du på dette punkt følger de vejledende NEM normer og holder dig til en portåbning på 42 mm. Lav en prøve med noget af det materiel du har tænkt at sætte i remisen. En Heljan MY er omkring 40.2 mm på det bredeste ved trinnene og en ældre Perlmodel af en "dadelæske" når op på omkring 40.9 mm. Fleischmann materiel fra 60erne og måske senere var noget i overstørrelse og er muligvis bredere.

God fornøjelse med projektet.
Hans Peter

Fritrumsprofil og porte?

af Jan K., 12/1 2022, 23:41 (698 dage siden) @ Hans Peter Balle

*blegner og lægger skitserne ned*

Ja, det er sjovt nok, at mine valgte 38mm endte med at svare til konstruktionsprofilet for remiser!

Knap så sjov er dit efterfølgende... trækkraft er MO, N og to små DSB traktorer, alle passer fint i profilen.
Men har på indkøbssedlen en P og netop en MY'er. Til senere, dels grundet en hjerteløs økonomidirektør, men mere at jeg trænger til snart at bygge noget...

Du har ret. Fremover bruges NEMs fritrumsprofil også til konstruktioner. *finder viskelæder frem*

Skylder dig en øl for at redde mig fra en fremtidig ubehagelig opdagelse! :-D

Fritrumsprofil og porte?

af Morten Flindt Larsen, København K, 15/1 2022, 12:15 (695 dage siden) @ Jan K.

*blegner og lægger skitserne ned*

Ja, det er sjovt nok, at mine valgte 38mm endte med at svare til konstruktionsprofilet for remiser!

Hvor i alverden har du fundet et 'konstruktionprofil for remiser' henne? Det findes ikke i NEM, og i skala 1:1 er konstruktionsprofilet pr. definition et profil, som benyttes ved konstruktionen af det rullende materiel, så det med passende tolerancer holder sig inde for fritrumsprofilet

Skal du bygge en præcis skalamodel af en bygning, er det mest hensigtsmæssigt at benytte bygningens virkelige mål skaleret ned til fx 1:87, både for bygningens længde, bredde højde og portåbninger, og så sikre dig, at portåbningerne i 1:87 ikke overskrider fritrumsprofilet, eller ikke overskrider det mere, end at lokomotiverne stadig kan komme igennem portåbningen. Har du adgang til en kopimaskine, kan du kopiere fritrumsprofilet fra NEM, klæbe det på et stykke karton og så klippe det til, så du får en skabelon, som du kan bruge ved tegnearbejdet/byggearbejdet. Kører du med ældre modeltog, kan du risikere at det, som fx gammelt Fleischmann, er konstrueret i 1:82 eller 1:85, men så må du korrigere portåbningerne herfor.

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen
Institut for teoretisk Modeljernbane

Fritrumsprofil og porte?

af Jan K., 22/1 2022, 17:33 (688 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

"Hvor i alverden har du fundet et 'konstruktionprofil for remiser' henne?"

I "Banernes Bygning og Udstyrelse"... og det kaldes "Frit Profil for værksteds- og remisespor".

Deri kan også findes "Konstruktionsprofil for Vogne" og "Konstruktionsprofil for Lokomotiver og Tendere".

"Det findes ikke i NEM..."

Det var præcis det, jeg undrede mig over, og derfor denne tråd eksisterer...

"...i skala 1:1 er konstruktionsprofilet pr. definition et profil, som benyttes ved konstruktionen af det rullende materiel, så det med passende tolerancer holder sig inde for fritrumsprofilet"

Ja, teksten foreskriver netop klokkeklart, at omkredslinierne for lokomotiver og vogne skal falde indenfor deres konstruktionsprofil.

"Skal du bygge en præcis skalamodel af en bygning, er det mest hensigtsmæssigt at benytte bygningens virkelige mål skaleret ned til fx 1:87, både for bygningens længde, bredde højde og portåbninger..."

Jamen, alt gik også helt fint lige indtil det med portene...

Du kan faktisk ikke bygge en "korrekt" skalamodel. Dels grundet at NEM har ignoreret forbilledets brug af konstruktionsprofiler, og dels at producenterne af materiel mere eller mindre ignorerer korrekte skalamål... ellers ville mine porte sandeligt have været 38mm og ikke 42.

Hvordan NEM slap afsted med dette og hvorfor nittetællerne ikke forlængst har oversvømmet internettet med harmdirrende indlæg, er mig en gåde.

Fritrumsprofil og porte?

af Erik Olesen, 13/1 2022, 23:17 (697 dage siden) @ Jan K.

Har du overvejet at der ikke er en standard, men at man byggede portene efter det materiel der skulle gennem portene, på samme vis som bygningerne blev lavet efter materiellet?

Fritrumsprofil og porte?

af Jan K., 14/1 2022, 01:54 (697 dage siden) @ Erik Olesen

Tag et kig på Hans Peters post ovenfor...

Hans Peter henviser til 1965 udgaven, men i henhold til min remises opførelsesperiode vælger jeg "Banernes bygning og udstyrelse" anno 1916.

I afsnit II "Fritrumsprofiler m.m." vises der side 39 det frie profil gældende for værksteds- og remisespor efter politireglementets fordringer og med Generaldirektoratets bestemmelser påtegnet gældende for nyopførelser og forandringer.

Side 40 viser en konstruktionsprofil samt et læsseprofil...

Side 36 og 37 yderligere 3 profiler... frie spor diverse steder....

Så der er profiler nok. Hvorfor NEM i tidernes morgen totalt ignorede forbilledet anes ikke.

Fritrumsprofil og porte?

af Jan K., 22/1 2022, 17:31 (688 dage siden) @ Erik Olesen

En lille tilføjelse om privatbanernes situation mht. at "bygge efter materiel"...

Som nævnt er udgangspunktet Kolding Sydbaners remise, se Signalposten 1989/4 s. 161ff.

Tegningerne af arkitekt Robert V. Schmidt er kommet retur fra "Statens Tekniske Tilsyn med Privatbaneanlæg M.V." med bemærkninger.

På snittegningen ses et notat "a" som er en rettelse for frihøjden til røgaftrækket...! og en korrektion for afstanden mellem bjælkerem og tværstiver...

[image]

På plantegningen flytter tilsynet også brandvæggen: "flyttes til næste spor"... hvilket vel giver god mening, da smedjen og olierummet derved inkluderes bag væggen?

[image]

Gad vide om tilsynets notater er i grøn eller rød farve? Kunne godt tænke mig bedre materiale, men vides det, hvor det befinder sig?

Jeg er forøvrigt ret overbevist om, at selvbygget/ombygget materiel skal overholde profilerne "Vogne" og "Trækkraft". Alt materiel skal jo regelmæssigt indsendes til godkendelse og revision før ibrugstagning.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak